bgvhod

By Ria Uhos No comments

Важната отчетност на професионалните собственици на жилища зависи от многобройните трудности в политиката и изясняването на законодателството на HOA. Професионалните фирми за управление на собственици със сигурност могат да помогнат за осъществяването на такива дейности; Консултацията с адвокат обаче може да има абсолютно същите резултати, когато се предпочита самоуправлението. След като трябва да се вземе решение относно самоуправлението спрямо професионалното управление на земите, можете да намерите редица общи инструкции, които да следвате. По правило за имоти, използващи двадесет единици, самоуправлението обикновено е единственият вариант. За споразумения между тридесет и двадесет класове, както самоуправлението, така и използването на управлението може да свърши работа, в зависимост от земята. В сгради, използващи тридесет единици или повече, Професионалният собственик на жилища е най-вероятно оптималният / оптимален избор. Посетете уеб страницата